v East Rand Stereo 93.9fm
Membership of East Rand Stereo can be obtained by means of an application form available from the internet webpage
and at the registered offices in 13 Louis Botha circle, Casseldale, Springs, Monday to Friday from 09:00 to 15:00 which is to be completed,
signed and hand delivered at the registered offices. Only registered Members are allowed to vote at AGM’s and special meetings. Terms and Conditions apply.

Lidmaatskap van Oos Rand Stereo kan geskied by wyse van ‘n aansoekvorm wat beskikbaar is op die internet en by die geregistreerde kantore in
Louis Botha sirkel 13, Casseldale, Springs, Maandae tot Vrydae tussen 09:00 en 15:00, om voltooi, geteken en per hand ingedien te word.
Slegs lede is gemagtig om te stem by Algemene Jaar- en spesiale vergaderings. Terme en Voorwaardes geld.

Click Here for fill the form in online
Click here to download English Form
Click here to download Afrikaans Form